Privātuma politika

Personiskas informācijas izmantošana

Personiska informācija nekad netiek atklāta trešajām pusēm, ja vien neesat tieši sniedzis piekrišanu tam; mēs nekad neapkoposim personisku informāciju, ja vien jūs šo informāciju nebūsiet sniedzis reģistrēšanās, pirkuma veikšanas vai aptaujas aizpildīšanas utt. laikā. Tādos gadījumos tiks apkopota informācija attiecībā uz vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pastu, dzimumu, vecumu, interesēm, viedokļiem un zināšanām par dažādiem tematiem.

Personiskā informācija tiek izmantota, lai izpildītu pirkumu vai pakalpojumu, kura ietvaros informācija tika apkopota. Piemēram, izdodot biļetenu vai atbildot uz jautājumiem. Turklāt šī informācija tiks izmantota, lai iegūtu plašākas zināšanas par jums un citiem tīmekļa vietnes lietotājiem. Tas var ietvert aptaujas un analīzes ar mērķi uzlabot mūsu preces un pakalpojumus. 

Saziņa attiecībā uz personisko informāciju

Ja vēlaties piekļūt par jums reģistrētajai informācija, sazinieties, izmantojot e-pasta adresi webmaster@hededanmark.dk vai tālruņa numuru +45 87 28 10 00. Ja reģistrēti nepareizi dati vai jums ir kādi citi iebildumi, izmantojiet iepriekš minēto kontaktinformāciju. Jūs varēsiet gūt ieskatu informācijā, kas attiecībā uz jums ir reģistrēta, kā arī saskaņā ar Dānijas tiesību aktu par personas datu apstrādi prasībām varēsiet iebilst pret noteiktu reģistrāciju. 

Personiskās informācijas aizsardzība

Saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem par personas datu apstrādi personiskā informācija tiek uzglabāta drošā un konfidenciālā veidā. Mēs saglabājam jūsu personisko informāciju datos un serveros ar ierobežotu piekļuvi, kas atrodas kontrolētās iestādēs, turklāt mūsu drošības pasākumi nepārtraukti tiek pārbaudīti, lai noskaidrotu, vai lietotāju informācija tiek izmantota pareizi, un vienmēr tiek ievērotas jūsu kā lietotāja tiesības. Šī tīmekļa vietne izmanto SSL, tātad saziņa jūsu un tīmekļa vietnes starpā ir šifrēta. Diemžēl nevaram garantēt pilnīgu drošību attiecībā uz datu pārraidi internetā. Tas nozīmē, ka pastāv risks, ka neatļautas personas, iespējams, ar spēku iegūs informāciju, kad dati tiks elektroniski nosūtīti un uzglabāti. Tādējādi personiskā informācija tiek sniegta uz jūsu atbildību.

Personiskā informācija nepārtraukti tiek izdzēsta vai anonimizēta, ja un kad vairs nepastāv tās apkopošanas iemesli. Interneta straujā attīstība nozīmē, ka, iespējams, nāksies ieviest izmaiņas tajā, kā mēs apstrādājam personisko informāciju. Tāpēc mēs paturam tiesības atjaunināt un izmainīt šīs vadlīnijas par personiskās informācijas apstrādi. Ja tiks veiktas izmaiņas, mēs, protams, lapas apakšā nomainīsim “pēdējoreiz izmainīts” datumu. Ievērojamu izmaiņu gadījumā mēs par to informēsim ar skaidri pamanāmu paziņojumu tīmekļa vietnēs.

Ja tiek apstrādāta jūsu personiskā informācija, jums ir tiesības saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem par personas datu apstrādi saņemt paziņojumu par jebkādu personisko informāciju, kas var tikt saistīta ar jums. Ja par jums apstrādātā informācija vai dati ir nepareizi vai maldinoši, jums ir tiesības pieprasīt šīs informācijas vai datu labošanu, dzēšanu vai bloķēšanu. Jūs varat jebkurā brīdī izteikt iebildumu par jūsu informācijas apstrādi. Turklāt jūs varat jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu vai lūgt mūs eksportēt jūsu datus. Jums ir arī tiesības izteikt sūdzību attiecībā uz jūsu informācijas vai datu apstrādi. Sūdzības jāiesniedz Dānijas Datu aizsardzības aģentūrai.

Autortiesības

Visi materiāli šajā tīmekļa vietnē ir aizsargāti ar Dānijas tiesību aktiem par autortiesībām un ar starptautiskajām regulām par autortiesībām ©.

Bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegts kopēt tekstu, attēlus, noformējumu, kodu vai citu ar autortiesībām aizsargātu materiālu.