Meža apsaimniekošana drošās rokās

Latvija ir 4.mežainākā valsts Eiropā - mežs aizņem vairāk kā pusi jeb 52% no teritorijas, un koksne un tās izstrādājumi veido ap 20% no visas valsts eksporta. Ikgadējais koksnes pieaugums (krāja) Latvijā ir aptuveni 17 miljoni kubikmetru gadā, no kuras tiek izcirsti tikai aptuveni 12 miljoni kubikmetru. Pieaug mežu platības, un vēl ātrāk pieaug koksnes krāja, kas liecina par ilgtspējīgu un pārdomātu mežsaimniecību. Koksnes piegādes ķēde ir labi savienota ar pasaules tirgu, savukārt, vietējās kokzāģētavas un finiera rūpnīcas ir aprīkotas ar modernām tehnoloģijām un nodrošina darbu iedzīvotājiem lauku apvidos.

Investīcijām labvēlīga vide

Pieprasījums pēc koksnes pasaulē nemazinās, tādēļ šī ir joma, kurā vērts investēt ilgtermiņā – gan valsts, gan privātā mērogā. Mežs ir labākais mantojums, ko atstāt saviem bērniem un mazbērniem, jo prasmīgi saimniekojot, tā vērtība stabili pieaug. Investīcijām ir zems risks un stabila atdeve. Meža zemes cena ir daudz zemāka nekā, piemēram, Skandināvijas valstīs, taču klimatiskie un reljefa apstākļi nesalīdzināmi labvēlīgāki.

Arī mežs tiek sēts, kopts, retināts un beigās nopļauts, taču, atšķirībā no piemājas dārziņa, tas notiek ilgāk, un gan kopšanai, gan novākšanai vajadzīgas specifiskas zināšanas, prasmes un tehnika. Visas nozīmīgākās darbības ar mežu regulē valsts normatīvie akti, jo sabiedrība ir ieinteresēta, lai Latvijas galvenais dabas resurss tiek saglabāts nākamajām paaudzēm. Gudrs meža saimnieks cirtīs audzi, kad būs sasniegts īstais vecums un caurmērs, un kokmateriālus pārdos iepircējam, kas tajā brīdī sola lielāko cenu. 

Individuāla pieeja katram mežīpašumam

Katram SIA “HD Forest” klientam ir savs personīgais meža apsaimniekošanas konsultants, kas pārzina konkrētu īpašumu, sniedz konsultācijas un atbildes visos ar klienta meža īpašumu saistītajos jautājumos un seko līdzi visam, kas tajā notiek. Uzņēmums rūpējas par to, lai visa nozāģētā koksne tiek izvesta no klienta meža un nonāk galapunktā, kas piedāvā labāko cenu konkrētajam sortimentam. Visā mežizstrādes procesā konsultants sniedz atskaites, uzrādot iepircēju pavadzīmes un uzmērījumu aktus no koksnes iepirkšanas vietām, ko sniedz sertificēti neatkarīgi uzmērītāji. 

Uzņēmums ir ieintersēts saglabāt stabila un pieredzējušu meža profesionāļu statusu ilgtermiņā, tādēļ uzticot sava meža apsaimniekošanu SIA “HD Forest”, klienti saņem iespējami lielāko ieguvumu no sava meža - gan kokmateriālu, gan finansiālā ziņā, vienlaicīgi saglabājot tā vērtību un skaistumu nākamajām īpašnieku paaudzēm. 

Galvenais - saglabāt meža vērtību

Galvenais - saglabāt meža vērtību

Latvijā lielākā daļa no mežu platības pieder AS “Latvijas valsts meži”, bet ap 45% - privātajiem zemes īpašniekiem, kuru skaits ir aptuveni 135 tūkstoši. Ne katrā ģimenē vai saimniecībā ir savs mežsaimnieks, tādēļ daudzi privāto mežu īpašnieki ir apvienojušies biedrībās, bet daudzi uztic savu mežu profesionāliem apsaimniekotājiem, lai veicot saimniecisko darbību ar tās īstermiņa ieguvumiem, ilgtermiņā saglabātu īpašuma vērtību nākamajām paaudzēm. 

SIA “HD Forest” ir viens no pieredzējušakajiem meža apsaimniekotājiem, kas kopš 1998.gada darbojas visās trijās Baltijas valstīs. Uzņēmums nodarbojas ar pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, kurā ietilpst meža vērtēšana, īpašuma dokumentācijas kārtošana, meža apsaimiekošanas plāna izstrāde, meža stādīšana, atjaunošana, jaunaudžu kopšana, ciršana kopšanas un galvenajā cirtē un koksnes realizācija. Nododot savu mežu SIA “HD Forest” pārvaldībā, īpašnieks saglabā savas īpašuma tiesības un pilnīgu lēmējvaru visos jautājumos, kas attiecas uz saimniecisko darbību, taču visas institucionālās, praktiskās un tehniskās rūpes par mežu uztic apsaimniekotājam.